Steun ons

Hands Out vzw

Steun Hands Out vzw

 

Hands Out vzw is een vereniging van vrijwilligers die kansarme kinderen hun leed voor een stukje wil verzachten.

 

Het idee is los van alle grote organisaties projecten op te zetten waarbij we vooral kinderen uit een kansarm milieu van in onze eigen omgeving betrekken.

 

Wil u financieel een steentje bijdragen, dan kan dat natuurlijk.

Via de Sint-Vincentius vereniging kunnen wij uw steun fiscaal aftrekbaar maken via een fiscaal attest. Dit kan vanaf een storting van 40,00 €.

 

Gegevens voor deze storting :

Storten op rekeningnummer BE29 2350 0373 0064 van Sint-Vincentius vereniging Genk.

Mededeling : Steun Hands Out vzw.

Zij storten het bedrag integraal door op onze rekening. Het fiscaal attest wordt éénmaal per jaar door hen opgemaakt en naar u toegestuurd. Indien u verkiest om een maandelijkse storting te doen wordt het totale bedrag op het fiscale attest gezet.

 

Bent u zelfstandig en ontvangt u graag een factuur voor uw steun, dan kan dat ook. U kan dan uw storting doen op ons eigen rekeningnummer BE69 9730 6951 4678. U ontvangt dan een factuur voor het gestorte bedrag. U kan natuurlijk ook contact met ons opnemen.

 

Wij danken u nu reeds voor de steun en sympathie!!

 

Copyright © All Rights Reserved